Postępowanie choroby Alzheimera

Postępowanie choroby Alzheimera

Choroba Alzheimera należy do grupy chorób otępiennych i stanowi najczęstszą jednostkę chorobową jeśli chodzi o schorzenia tego typu.
Jest to choroba, której objawy rozwijają się całymi latami, a jej najbardziej rozwinięta faza uaktywnia się u ludzi w podeszłym wieku.
Co wiemy dziś o chorobie Alzheimera, jakie są jej stadia i jak postępować w jej przypadku?

Alzheimer – co to za choroba? Czy leczenie alzheimera jest możliwe?

Choroby otępienne są dość powszechne wśród osób starszych, a z szacunków i badań wynika, iż na chorobę Alzheimera cierpi nawet 60-70% wszystkich osób, które dotknięte są chorobami otępiennymi.
Choroba kojarzy się najczęściej z poważnymi zaburzeniami pamięci, ale ma więcej swoich charakterystycznych objawów.
Chory z czasem zaczyna wycofywać się niejako z dotychczasowego życia, aż dochodzi do momentu, gdy nie jest on w stanie samodzielnie funkcjonować i wymaga całodobowej opieki kogoś bliskiego lub opiekuna.
Nazwa samej choroby wzięła się od nazwiska niemieckiego psychiatry Aloisa Alzheimera, który to opisał ją w roku 1901.
Jak już wspomnieliśmy, choroba ta rozwija się całymi latami- ma ona swoje poszczególne fazy. Najczęściej wyraźne objawy dostrzega się jednak u osób po 65. roku życia i starszych.
Dokładna patogeneza, a więc dokładne przyczyny pojawienia się u chorego choroby Alzheimera nie została jak dotąd poznana.
Najczęściej podaje się przyczyny genetyczne tej choroby i przekazywanie jej z pokolenia na pokolenie, jednak nie można tego stwierdzić do końca- takich uwarunkowań opisano badaniami może w 5% wszystkich przypadków.
Większość jednak stanowią przypadki zachorowań gdzie nie można bezpośrednio powiązać konkretnych mutacji genetycznych z wystąpieniem choroby.
Ogólną przyczyną choroby jest postępująca degeneracja komórek nerwowych w mózgu- ilość neuronów u chorych pacjentów stale się zmniejsza.
Komórki nerwowe obumierają, a w układzie nerwowym odkłada się patologiczna substancja jaką są białka tau (gromadzą się one wewnątrz komórek nerwowych) oraz złogi beta- amyloidu (gromadzą się pomiędzy neuronami).
Na jakie objawy trzeba zwrócić uwagę? O chorobie Alzheimera mogą świadczyć takie objawy jak: zaburzenia pamięci, afazja, czyli zaburzenia mowy, trudności w doborze słów i nazywaniu przedmiotów, apraksja, czyli niezdolność wykonywania wyuczonych ruchów (np. sięgania widelcem do ust) i inne. Wszelkie objawy są zależne od fazy choroby.
Niestety choroba Alzheimera jest na dzień dzisiejszy chorobą nieuleczalną, a jej postępowanie można jedynie spowalniać. W leczeniu choroby Alzheimera wykorzystywane są przede wszystkim leki z grupy inhibitorów cholinoesterazy.
Ale nie tylko medykamenty są ważne w terapii tej choroby- wiedząc, iż bliska osoba może mieć chorobę Alzheimera, warto ją aktywizować do wykonywania ćwiczeń pamięciowych, warto wspominać z nią minione czasy, by pobudzać u niej procesy pamięciowe, rozwiązywać krzyżówki i grać chociażby w gry planszowe wymagające koncentracji, uwagi i ćwiczenia procesów pamięciowych.

Choroba Alzheimera – piguła wiedzy w jednym miejscu!

Mówiąc o chorobie Alzheimera mamy najczęściej na myśli jedynie zaburzenia pamięci, ale choroba ta zaburza także emocje i przyczynia się do zerwania więzi międzyludzkich chorego z otoczeniem.
Dzieje się tak dlatego, iż Alzheimer dotyka nie tylko hipokampu w mózgu, który odpowiedzialny jest za pamięć i uczenie się, ale także ciała migdałowatego, odpowiedzialnego za emocje i ich wyrażanie.
Według danych WHO, na całym świecie mamy aż 30 mln chorych na tą neurodegeneracyjną chorobę- w Polsce jest ich ok. 250 tysięcy. Średni czas trwania choroby od jej rozpoznania do śmierci pacjenta to 6-12 lat.

Ile jest etapów choroby Alzheimera?

Chorobę można podzielić na 3 etapy:
– wczesny,
– średni,
– późny.
Etap wczesny objawia się utratą tzw. świeżej pamięci, chory ma problem z przyswojeniem i zapamiętaniem informacji, zaczynają się problemy językowe, a także zmiany nastroju i osobowości.
Średni etap choroby to postępująca utrata zdolności zapamiętywania i przyswajania informacji, poczucie zagubienia, bezcelowe wędrowanie (chory wymaga opieki i pilnowania), a także nieprzyjazne zachowanie w stosunku do otoczenia.
Etap późny choroby cechuje niezdolność wykonywania nawet najprostszych czynności (np. mycia zębów), zanik umiejętności jedzenia i połykania, zanik mowy, brak kontroli nad zwieraczami, a także śpiączka, w której czasie najczęściej umiera chory.
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
, ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.