W jaki sposób pobiera się wymaz na koronawirusa?

W jaki sposób pobiera się wymaz na koronawirusa?

Prawidłowe pobranie materiału biologicznego jest kluczowe, aby uzyskać wiarygodny wynik badania na występowanie przeciwciał SARS-CoV-2.

Najlepszym materiałem do badania, jest materiał pobrany z dolnych dróg oddechowych na przykład popłuczyny oskrzelowo-płucne.

Alternatywą jest pobranie materiału z nosogardła.

Osoba wykonująca wymaz powinna być ubrana w odpowiednie środki ochrony osobistej: fartuch, maseczkę, przyłbicę, rękawiczki i czepek.

Konieczne jest również higieniczne mysie rąk z dezynfekcją.

Wymazówki do badań wirusów RNA powinny być wykonane z włókien sztucznych i wykazywać dużą giętkość.

Optymalna głębokość wprowadzenia wymazówki odpowiada odległości między nasadą nosa i małżowiną.

Minimalną głębokość, na która wprowadzana jest wymazówka – to połowa tej odległości.

Wymazówka wprowadzana jest przez nos równolegle do podniebienia.

Po wprowadzeniu do jamy nosowo-gardłowej należy ją utrzymać przez minimum 10 sekund, obracając 2-3 razy.

Po wyjęciu, wymazówka umieszczana jest w pojemniku zasadniczym z podłożem transportowym lub solą fizjologiczną.

Ze względu na potencjalnie zakaźny charakter materiału klinicznego, obejmują zasady potrójnego pakowania: pojemnik zasadniczy, opakowanie wtórne np. woreczek strunowy i opakowanie zewnętrzne.

Zakręcony pojemnik musi zostać oznaczony piktogramem „zakaźny”.

Badania na koronawirusa- kiedy należy je wykonać?

Zalecane jest, by osoby, które miały kontakt z osobą przypuszczalnie zakażoną wykonały test na przeciwciała koronawirusa w terminie 7 dni oraz po 14-30 dniach.

Niezależnie czy u osoba tej występuję objawy zakażenia.

Czym różnią się badania na przeciwciała od wymazu?

Wymaz, czyli pobranie materiału biologicznego jest informacją na temat obecnie toczącego się zakażenia wirusowego w naszym ciele.

Wymaz – będący podstawą do badania genetycznego jest znacznie dokładniejszy i bardziej wiarygodny niż testy wykrywające przeciwciała z krwi. Wymaz pobierany jest z gardła lub nosogardzieli.

Testy (badania) na przeciwciała anty-SARS-CoV-2 są informacją zwrotna jedynie na temat tego, czy pacjent przebył już zakażenie koronawirusem w przeszłości.

Badania te wykonywane są z krwi. Informują nas czy w naszym organizmie wytworzyły się już przeciwciała typu: IgG, lub czy obecnie nasz organizm nie wytwarza nowych przeciwciał: IgM lub IgA.

Wynik pozytywny na występowanie nowych przeciwciał może wskazywać na to, że badany pacjent jest obecnie chory.

W przypadku pozytywnego wyniku przeciwciał zaleca się wykonanie wymazu, potwierdzającego aktualnie toczącą się infekcję.

Jak wygląda realizacja wymazu?

Test antygenowy to badanie jakościowe, które wykrywa obecność swoistych antygenów SARSCoV-2 w wymazie z nosogardła.

Test jest przeznaczony dla osób, u których występują objawy mogące wskazywać na zarażenie koronawirusem SARS-CoV-2.

Na wykonanie usługi nie jest wymagane posiadanie skierowania od lekarza POZ.

Najczęstszym warunkiem udzielenia świadczeń w ramach usługi jest uzgodnienie jej terminu realizacji.

Wynik badania dostępny jest w ciągu 15 – 20 minut od momentu pobrania wymazu.

Pakiet zawiera badanie SARS-CoV-2 (COVID-19) met. Real Time RT-PCR. Badanie w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 wykonywane jest wyłącznie w specjalnych punktach wymazowych (w mobilnych punktach typu Drive&Go-Thru oraz w stacjonarnych punktach wymazowych), przystosowanych do pobrania materiału do badania SARS-CoV-2 met. RT-PCR.

Dalsze postępowanie względem osoby uprawnionej, u której potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 prowadzone jest zgodnie ze ścieżką ustaloną treścią powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku usług w prywatnych zakładach opieki medycznej warunkiem zawarcia umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych, której przedmiotem jest realizacja usługi wykonania testu antygenowego jest łącznie: akceptacja przez nabywcę regulaminu oraz dokonanie zapłaty wynagrodzenia za usługę w pełnej wysokości.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.